Comuna

RĂDUCĂNENI

FEBRUARIE 2015

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 8 + Anexa 1 + Anexa 2

pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2015 și pentru aprobarea utilizării sumei de 1.350,00 mii lei din disponibilul bugetului local înregistrat la finele anului 2014 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare în bugetul Comunei Răducăneni pe anul 2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 9

privind aprobarea Planului  investițiilor pentru anul 2015  în Comuna Răducăneni

 

Proces-verbal din 10 februarie 2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 10 + Anexa 1 (pag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) + Anexa 2 (pag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) + Anexa 3

privind aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni precum și casarea unor bunuri (mijloace fixe și/sau obiecte de inventar)   

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 11  

privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni pentru anul școlar 2015 - 2016   

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 12 + Anexa

privind atestarea domeniului privat al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 13  + Anexa

pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al  Comunei Răducăneni    

 

H O T Ă R Â R E A nr. 14 + Anexa

privind aprobarea Actului Adițional nr. 13 la Statutul ASOCIAȚIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

Proces-verbal din 27 februarie 2015