H O T Ă R Â R E A Nr. 10 + Anexa
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2012

H O T Ă R Â R E A Nr. 11
privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 12
pentru desființarea „Centrului de resurse pentru familii aflate în dificultate”

H O T Ă R Â R E A Nr. 13
privind reorganizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni

Proces verbal din 20 februarie 2012

 

 Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

SEPTEMBRIE 2011
OCTOMBRIE 2011

SEPTEMBRIE 2011

SEPTEMBRIE 2011
  FEBRUARIE 2012