Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

 

FEBRUARIE 2011

H O T Ă R Â R E A   Nr. 13

pentru modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 54/2011 pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2011

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 14

pentru stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 15

privind transformarea unui  post  din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  ca urmare a  promovării în clasă a funcționarului public 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 16

pentru modificarea Hotărârii nr. 62/2010  a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  privind aprobarea Caietului de sarcini potrivit căruia se vor vinde, prin licitație publică, două imobile – corp clădire C1 și corp clădire C2 – și terenul aferent acestora în suprafață de 3.062,23 metri pătrați, proprietatea  privată a Comunei Răducăneni, județul Iași, transcris în Cartea Funciară nr. 67 cu nr. Cadastral 9

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 17 + Anexa

privind aprobarea întocmirii  unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de teren,  proprietate publică a comunei

 

Proces verbal din 24 februarie 2011