Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

 

DECEMBRIE 2010

H O T Ă R Â R E A Nr. 58 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3 + Anexa 4
privind atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 59
privind atribuirea denumirii de „Radu Rosetti” Bibliotecii Comunale Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 60 + Anexa
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

Proces verbal din 15 decembrie 2010

H O T Ă R Â R E A NR. 61
privind trecerea din domeniul public al Comunei Răducăneni și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Iași a terenului în suprafață de 2.933 m.p. situat în intravilanul satului Răducăneni(T 81/P 3490, P 3490/1) în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Iași

HOTĂRÂREA NR. 62
privind aprobarea Caietului de sarcini potrivit căruia se vor vinde, prin licitație publică, două imobile – corp clădire C1 și corp clădire C2 – și terenul aferent acestora în suprafață de 3.062,23 metri pătrați, proprietatea privată a Comunei Răducăneni, județul Iași, transcris în Cartea Funciară nr. 67 cu nr. Cadastral 94

H O T Ă R Â R E A Nr. 63
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

Proces verbal din 22 decembrie 2010