Comuna

RĂDUCĂNENI

DECEMBRIE 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 55

privind instrumentarea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul național de dezvoltare locală

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 56 + Anexe

pentru aprobarea utilizării fondului de rezervă aflat la dispoziția consiliului local, precum și pentru rectificarea bugetului local

 

Proces-verbal din 9 decembrie 2016

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 57 + Anexa1 + Anexa 2

privind aprobarea Actului Adițional nr. 15 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 16 la Statutul ASOCIAȚIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 58 + Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă - Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 59 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2016

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 60

pentru modificarea Hotărârii nr. 14/29.01.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2016 în Comuna Răducăneni, modificată și completată prin Hotărârea nr. 18/16.02.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 61 + Anexe

pentru clasificarea ca drumuri de interes local, respectiv ca drumuri de exploatare, a două drumuri neclasificate, precum și pentru însușirea în domeniul public al comunei a unor drumuri de exploatare  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 62

privind implementarea proiectului „Amenajare drumuri de acces la exploatații agricole în comuna Răducăneni, județul Iași”finanțat prin programului Programul Național de Dezvoltare Rurală

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 63

pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2017

 

HOTĂRÂREA Nr. 64 + Anexa1 + Anexa2

privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Răducăneni, județul Iași

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 65 + Anexa

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017

 

Proces-verbal din 21 decembrie 2016