Comuna

RĂDUCĂNENI

DECEMBRIE 2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 40 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2014

 

Proces-verbal din 4 decembrie 2014