Comuna

RĂDUCĂNENI

DECEMBRIE 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 51 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2013

 

Proces-verbal din 23  decembrie 2013