Comuna

RĂDUCĂNENI

  DECEMBRIE 2012

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 50 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2012

Proces verbal din 03 decembrie 2012