H O T Ă R Â R E A Nr. 69 + Anexa
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2011

H O T Ă R Â R E A Nr. 70 + Anexa
privind trecerea în domeniul public al Comunei Răducăneni și administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a unor spații pietonale și trotuare din localitatea Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 71
privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare și spații pietonale în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”

H O T Ă R Â R E A Nr. 72 + Anexa
privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Comunei Răducăneni

Proces verbal din 14 decembrie 2011

 

 Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

SEPTEMBRIE 2011
OCTOMBRIE 2011

SEPTEMBRIE 2011

SEPTEMBRIE 2011
DECEMBRIE 2011