Comuna

RĂDUCĂNENI

Ședința de constituire a Consiliului Local

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr.  1

privind stabilirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  2

privind validarea mandatelor consilierilor declarați aleși

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  3

privind constituirea Consiliului Local al Comunei Răducăneni, județul Iași

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  4

privind numirea  președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru o perioadă  3 luni