H O T Ă R Â R E A   Nr.  44

pentru aprobarea transformării a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 45

privind trecerea din domeniul privat al comunei în domeniul public al comunei și în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a imobilului – teren intravilan sat Răducăneni, în suprafață de 23.248 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 60741 UAT Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 46

pentru aprobarea întocmirii unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) în vederea parcelării și concesionării pentru construirea de locuințe, pentru suprafața de teren de 23.248 m.p., domeniu public, teren amplasat în intravilan sat Răducăneni, Tarlaua 22, Parcela 618 și înscris în Cartea Funciară nr. 60741 UAT Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 47

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală

 

Proces-verbal din 26 august 2016

 

Înregistrarea video a ședinței din 25 august 2016

 Comuna

RĂDUCĂNENI

AUGUST 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași