Comuna

RĂDUCĂNENI

AUGUST 2015

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 32

privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Matei Dumitru

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 33

pentru aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului achiziții publice, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior  

 

Proces-verbal din 14 august 2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 34 + Anexa 1 + Anexa 2

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015

 

Proces-verbal din 26 august 2015