Comuna

RĂDUCĂNENI

AUGUST 2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A nr. 23 + Anexa 1 + Anexa 2

privind aprobarea Actului Adițional nr. 11 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 12 la Statutul ASOCIAȚIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 24 + Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 25

pentru aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului fond funciar și registrul agricol,  în funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 26 + Anexa

privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării unui teren,  proprietate privată a comunei

Proces-verbal din 27 august 2014