Comuna

RĂDUCĂNENI

  AUGUST 2012

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A nr. 31

privind însușirea unor documente aprobate  în cadrul ședinței din data de 25.05.2012 a Adunării Generale a ASOCIAȚIEI  de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru SALUBRITATE A.D.I.S. IAȘI

 

H O T Ă R Â R E A nr. 32 + Anexa
pentru desemnarea domnului Mihai Irimia – Primarul Comunei Răducăneni ca reprezentant al Comunei Răducăneni în Adunarea Generală a
ASOCIAȚIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru SALUBRITATE A.D.I.S. IAȘI, precum și pentru mandatarea acestuia de a semna documentele în cadrul ședințelor adunării generale

 

H O T Ă R Â R E A nr. 33
pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”

Proces verbal din 3 august 2012