Comuna

AUGUST 2010

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 39 + Anexa
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

H O T Ă R Â R E A Nr. 40 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3
pentru aprobarea statelor de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni și a structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni precum și pentru aprobarea organigramei

Proces-verbal din 9 august 2010