Comuna

RĂDUCĂNENI

AUGUST 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 35

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării unor bunuri imobile (construcții și teren aferent) aflate în domeniul public al comunei

H O T Ă R Â R E A Nr. 36

privind zonarea și ierarhizarea pe ranguri a localităților componente ale Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 37 + Anexa

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 38 + Anexa

privind reglementarea activității sezoniere de comercializare a strugurilor

H O T Ă R Â R E A Nr. 39 + Anexa 1 + Anexa 2

privind aprobarea „Înțelegerii de cooperare” dintre Comuna Răducăneni, județul Iași cu satul Shyroke, raionul Shirokivskiy, regiunea Dniepropetrovsk din Ucraina, respectiv cu orașul Tomașpil, raionul Tomașpil, regiunea Vinnița din Ucraina

 

Proces-verbal din 30 august 2013