Comuna

RĂDUCĂNENI

APRILIE 2015

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 16

privind încheierea Acordului de parteneriat cu comunele Grozești, Gorban, Moșna și Cozmești din județul Iași, în vederea depunerii, în comun, a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 17

privind schimbarea din funcție a Viceprimarului Comunei Răducăneni  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 18

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

Proces-verbal din 30 aprilie 2015