Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

 

APRILIE 2011

H O T Ă R Â R E A   Nr. 30

pentru ratificarea Dispoziției Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 969/04.04.2011 privind promovarea în grad profesional a domnișoarei consilier juridic Puiu Diana – Maria, funcționar public de execuție și pentru aprobarea transformării postului ocupat de către aceasta

 

H O T Ă R Â R E A nr. 31+ Anexa

privind aprobarea Actului Adițional la Statutul ASOCIAȚIEI  de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru SALUBRITATE A.D.I.S

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 32 + Anexa

pentru modificarea Hotărârii nr. 90/13.12.2007 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea arendării islazului comunal

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 33

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni și administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a clădirii cu destinația de Cămin Cultural și a terenului aferent acesteia, din localitatea Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 34

pentru aprobarea instrumentării obiectivului de investiții „Reabilitare Cămin Cultural, Comuna Răducăneni, Județul Iași”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 35 + Anexa

privind aprobarea transmiterii în folosință și administrare gratuită către Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași a unui spațiu aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 36

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 5/2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Comunei Răducăneni și administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni în domeniul public al statutului și administrarea Ministerului Justiției

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 37 +Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2011

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 38

pentru actualizarea și aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2011 în Comuna Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 39

privind aprobarea predării  către Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului  a amplasamentului necesar implementării prin P.N.D.I. a obiectivului de investiții „Reabilitare drumuri sătești în localitățile Răducăneni și Bohotin, comuna Răducăneni, județul Iași” 

 

Proces verbal din 28 aprilie 2011