Comuna

RĂDUCĂNENI

APRILIE 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr.  22

pentru ratificarea Dispoziției cu nr. 407/29.03.2016 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 23 + Anexa

privind aprobarea Actului Adițional nr. 14 la Actul Constitutiv al ASOCIAȚIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 24

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Botești, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 25

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la  Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 26

pentru acordarea normei de hrană pentru personalul Biroului Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 27 + Anexa

pentru darea în administrare, în regim silvic, a fondului forestier aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 28 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

pentru aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni și a structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 29

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației, faza proiect tehnic și detalii de  execuție, aferente obiectivului de investiție

„Modernizare prin betonare drumuri sătești DS 4214, DS 2090, DS 2072, DS 3647, DS 3598, DS 3972, DS 3983 și DS 1720 în satul Răducăneni și satul Bohotin, comuna Răducăneni, județul Iași”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 30

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

Proces-verbal din 28 aprilie 2016