Comuna

RĂDUCĂNENI

APRILIE 2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 12 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2014

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 13

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 48/31.10.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 14

privind numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

Proces-verbal din 29 aprilie 2014