Comuna

RĂDUCĂNENI

  APRILIE 2012

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 20  + Anexa

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Inspectoratului pentru Situații de Urgenț㠄Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași  a Ambulanței tip B aflată în domeniul privat al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 + Anexa

privind aprobarea întocmirii  unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării unor bunuri imobile,  proprietate publică a comunei

Proces verbal din 12 aprilie 2012

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 22 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2012

Proces verbal din 23 aprilie 2012