Comuna

RĂDUCĂNENI

SEPTEMBRIE

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 46 + Anexa

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, precum și pentru aprobarea casării unor obiecte de inventar

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 47

pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răducăneni în

Consiliul de administrație al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 48 + Anexa

pentru aprobarea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Iași”, precum și pentru împuternicirea domnului Encuț Emil, viceprimarul comunei, de a semna actul adițional

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 49 + Anexa

pentru aprobarea scăderii cu 10% a prețului de pornire a licitației privind vânzarea unei cantități de 399 m.c. de masă lemnoasă (specia Plop Euroamerican), proprietatea Comunei Răducăneni, precum și pentru aprobarea reluării procedurii de vânzare prin licitație publică

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 50

privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării unei teren în suprafață totală de 3.734 m.p., teren divizat în 13 loturi, proprietate privată a comunei

 

Proces-verbal din 29 septembrie 2017

 

Înregistrarea video a ședinței din data de 31 septembrie 2017