Comuna

RĂDUCĂNENI

OCTOMBRIE

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 51

pentru ratificarea Dispoziției cu nr. 693/25.09.2017 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 52 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2017

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 53

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 54 + Anexa

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 55

pentru însușirea în domeniul public al Comunei Răducăneni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a unui bun imobil – spațiu, situat la parterul blocului B3, scara A din satul Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 56  + Anexa

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași  a unui bun imobil – apartament, aflat în proprietatea publică a comunei

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  57 + Anexa

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași a unui bun imobil – spațiu, aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 58 + Anexa

pentru modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Ap㠖 Canal Iași – ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A., prin Actul Adițional nr. 22  

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 59 + Anexa 1 + Anexa 2

privind aprobarea Actului Adițional nr. 19 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 20 la Statutul ASOCIAȚIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 60

privind numirea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 61

pentru reglementarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondului forestier aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, pentru anul 2017

 

Proces-verbal din 31 octombrie 2017

 

Înregistrarea video a ședinței din data de31 octombrie 2017