Comuna

RĂDUCĂNENI

NOIEMBRIE

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 62 + Anexa 1 + Anexa 2

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2017

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 63

privind aprobarea întocmirii de studii de fezabilitate în vederea realizării unor obiective de investiții

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 64

pentru aprobarea documentelor necesare organizării și funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 65 + Anexa

privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea închirierii prin licitație publică unui teren în suprafață de 1.000 mp, aprobarea documentației de atribuire și a componenței comisiei de licitație, în vederea organizării și desfășurării procedurii

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 66 + Anexa

pentru aprobarea dării în administrare către Județul Iași - Consiliul Județean Iași, a bunurilor aferente proiectului „Sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor menajere în comuna Răducăneni, județul Iași”, proprietate publică a Comunei Răducăneni

 

Proces-verbal din 27 noiembrie 2017

 

Înregistrarea video a ședinței din data de 27 noiembrie 2017