Comuna

RĂDUCĂNENI

MARTIE 2017

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 16

privind aprobarea Actului Adițional nr. 17 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 18 la Statutul ASOCIAȚIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 17 + Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă - Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 18

pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire capelă în incinta Unității Medico-Sociale Răducăneni”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 19 + Anexa

pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea și funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.20

privind aprobarea întocmirii unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de teren proprietate publică a comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.21

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a pășunatului pe raza comunei  Răducăneni , județul Iași

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 22 + Anexa

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, a construcției Corp  Administrativ C3 al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” - Răducăneni   

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 23 + Anexa 1 + Anexa 2

 pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2017  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 24

 privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2017 în Comuna Răducăneni

 

Proces-verbal din 30 martie 2017

 

Înregistrarea video a ședinței din data de 30 Martie 2017