Comuna

RĂDUCĂNENI

MAI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 32

privind aprobarea  Actului Adițional nr. 19 la Contractul  de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă - Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 33

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 40/27.09.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru constituirea Comisiei Comunitare Consultative

 

Proces-verbal din 30 mai 2017