Comuna

RĂDUCĂNENI

IUNIE

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 34

pentru modificarea Art. 1 și a Art. 3 din Hotărârea nr. 25/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea constituirii Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și aprobarea constituirii Comisiei de soluționare a contestațiilor      

H O T Ă R Â R E A   Nr. 35

pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea nr. 27/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni

 

Proces-verbal din 30 iunie 2017

 

Înregistrarea video a ședinței din data de 30 iunie 2017