Comuna

RĂDUCĂNENI

județul Iași

 

 

 

MATERIALE PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL DIN IULIE 2017

D I S P O Z I Ț I A    Nr. 553

pentru convocarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni în ședință ordinară

 

                  PROIECT HOTĂRÂREA  Nr. ___

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gherghel Petru, membru al Partidului Național Liberal 

 

PROIECT HOTĂRÂREA Nr.____

pentru modificarea art. 79 din Anexa la Hotărârea nr. 35/29.07.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

PROIECT HOTĂRÂREA Nr.____

privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților aferenți acestora, pentru funcțiilor publice și funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

PROIECT HOTĂRÂREA Nr.____

privind numirea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

PROIECT HOTĂRÂREA Nr.____ + Anexa 1 + Anexa 2

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2017

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZITATORI Website counter
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact
admin@comunaraducaneni.ro.
Last updated: 15.05.2017