Comuna

RĂDUCĂNENI

IULIE

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 36 + Anexa 1 + Anexa 2

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2017

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 37 + Anexa 1 și 2

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 38

pentru modificarea art. 79 din Anexa la Hotărârea nr. 35/29.07.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 39  

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gherghel Petru, membru al Partidului Național Liberal

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 40

privind numirea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

Proces-verbal din 26 iulie 2017

 

Înregistrarea video a ședinței din data de 26 iulie 2017