Comuna

RĂDUCĂNENI

IANUARIE 2017

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 1

pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 364.411,64 lei înregistrat la secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2016, din disponibilul bugetului local

 

Proces-verbal din 13 ianuarie 2017

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 2

privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție „Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 3 + Anexa

pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul  2017 de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 4 + Anexa

pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea și înfrumusețarea localităților Comunei Răducăneni în anul 2017

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 5

privind numirea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 6

privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni pentru anul școlar 2017 - 2018

 

Proces-verbal din 31 ianuarie 2017