Comuna

RĂDUCĂNENI

FEBRUARIE 2017

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 7

privind instrumentarea proiectului „Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 8

privind instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 9

privind instrumentarea proiectului „Construire dispensar uman în satul Roșu, în comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 10

privind instrumentarea proiectului „Construire pod peste pârâul Bohotin în satul Isaiia, comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 11

privind instrumentarea proiectului „Modernizare iluminat public în comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 12

privind instrumentarea proiectului „Reabilitare și modernizare școală primară și grădinița Trestiana, comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 13

privind instrumentarea proiectului „Reabilitare și modernizare școală gimnazială și grădinița Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 14

privind instrumentarea proiectului „Reabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 15

pentru modificarea Hotărârii nr. 55/9.12.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind  instrumentarea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul național de dezvoltare locală

 

Proces-verbal din 14 februarie 2017