Comuna

RĂDUCĂNENI

DECEMBRIE

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A  Nr. 67 + Anexe

pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2018

 

Proces-verbal din 08 decembrie 2017

 

Înregistrarea video a ședinței din data de 08 decembrie 2017

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 68 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2017

 

Proces-verbal din 28 decembrie 2017