Comuna

RĂDUCĂNENI

AUGUST

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 41 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

pentru aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni și a structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 42

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37/26.07.2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 43

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Ap㠖 Canal Iași – ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A., prin Actul Adițional nr. 21  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 44

privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea închirierii, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 1.000 m.p.,  proprietate privată a comunei

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 45

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Carp Liliana,

membru al Partidului Național Liberal

 

Proces-verbal din 30 august 2017

 

Înregistrarea video a ședinței din data de 30 august 2017