Comuna

RĂDUCĂNENI

APRILIE

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 25

pentru însușirea în domeniul public al Comunei Răducăneni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a două imobile – apartamente, precum și clasificarea acestora

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 26

pentru acordarea unor premii cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 27

privind numirea domnului consilier local Vlase Ioan în calitatea de coordonator și responsabil al întregii activități a echipei de fotbal „ASTRA” Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 28 + Anexa

privind aprobarea  vânzării, prin licitație publică, a unei cantități de 399 m.c. de masă lemnoasă (Plop Euroamerican) proprietatea Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 29

privind numirea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 30

privind împuternicirea domnului Ilie Viorel, Primarul Comunei Răducăneni, pentru a reprezentanta legal Comuna Răducăneni în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Local㠄Dealurile Bohotinului”, pentru a face parte din structurile decizionale ale asociației și pentru a semna documentele elaborate în cadrul acestor structuri în numele Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 31

pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de administrație al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”

 

Proces-verbal din 28 aprilie 2017

 

Înregistrarea video a ședinței din data de 28 aprilie 2017